מתבגרים

התבגרות גורמי סיכון ונורות אדומות נקודות עבור ההורים ואיש החינוך

במאמר זה נתייחס לנורות אזהרה, שצריכות לגרום לכל מבוגר נוכח להכנס למצב של ערנות כלפי המתבגר/ת. נתיחס לסימנים ולדוגמאות המלמדים אותנו שיתכן מצב סכנה וכיווני ההתערבות המיידית הדרושים


קרא עוד

סוגיות פסיכולוגיות וסוציולוגיות בנשירת מתבגרים מבית הספר

הרצאה זו מבוססת על הרצאה לקציני ביקור סדיר ובה ניסיון להבין פסיכולוגית את הגורמים שעלולים להביא לנשירת הפרט. ההתייחסות היא לרמות שונות של סיבות ובהתאם להן אפשרויות ההתערבות המניעתית הנגזרת מהמצב


קרא עוד

מתבגרים ושינוי עמדות

עמדה ומתבגר, דבר והיפוכו או סתירה מובנית? מצד אחד נערות ונערים מציגים עמדות נוקשות לעתים, אך אלו יכולות להשתנות במהירות. מאמר זה מבוסס על פרק שפורסם בספר רב-תרבותיות-דרך חיים, ספר הניסוי. תהליך רב שנים שכונס לספר בחסות גף הניסויים והיזמות של משרד החינוך ולו הייתי שותף כיועץ אקדמי בתהליך ובכתיבה. במאמר זה התייחסתי לשינוי עמדות אצל תלמידים מתבגרים, הרכיבים והמטרות כאשר מנסים ליצור שינוי כזה דרך מסגרת בית הספר


קרא עוד

משחקי מוות - על רולטות למיניהן והתמודדות איתן במערכת החינוך

רולטת חנק, רולטת כביש, רולטת גשר או רכבת הם סוגים של דפוסים שהמתבגרים רואים כמשחקים. בפועל מדובר במשחקי מוות שמתסיימים פעמים רבות בפגיעה, נכות או מוות, מעבר לטראומות הרגשיות. במאמר ישנו ניסיון לעזור בהתמודדות של צוות חינוכי עם תופעה כזה ולגזור את ההשלכות להתמודדות המערכתית


קרא עוד