מאמרים מנושאים שונים

תוקפנות לפי פרום

בספרו ה‘אנטומיה של הרסנות האדם‘ מנסה פרום להסביר את התוקפנות האנושית. כיצד היא נגרמת ומהם סוגיה. פרום נותן דוגמאות של אנשים ידועים מתקופת מלחמת העולם השניה ומסביר את סוגיה של תוקפנות. ראיתו הפסיכואנליטית- חברתית ופוליטית מעשירה ומלמדת גם כשני דורות אחרי כתיבתה. המאמר מבוסס על הרצאות ואניטגראציה אישית שלי לספריו. לפרוט המאמר שמופיע כפרק בספר


קרא עוד

התמכרות בראיה התפתחותית

מאמר זה מבוסס על הרצאה שנתנה לאנשי טיפול בשרות בתי הסוהר. ההתמקדות היא בראיה של תיאוריות יחסי אובייקט ותיאוריות דינמיות אחרות על התפתחותה של התמכרות כדפוס אישיותי. בהרצאה התיחסות רחבה לתיאוריות יחסי האובייקט והשפעתן על התפתחות המתבגר והבוגר תוך ניסיון להבין בהסתמכות על לתיאורטיקנים כמו כיצד מתפתח הפרעת אישיות ואישיות שיכולה לנטות להתמכרות בבגרות, בהקשר של יחסי אובייקט מופנמים ראשוניים


קרא עוד

פסיכותרפיה בישראל 2014 על שינוי הקריטריונים באיגוד הישראלי לפסיכותרפיה

פסיכותרפיה בישראל אינה מוגדרת דיה. בעבר פסיכולוגים קליניים, עובדים סוציאליים קליניים ופסיכאטרים הרכיבו את חברי האיגוד. במהלך השנים האחרונות נערך שינוי, התהליך, ומשמעויותיו נסקרים במאמר


קרא עוד

על פסיכותרפיה ואתיקה - סקירת הספר מקצועיות אתיקה בפסיכותרפיה

פסיכותרפיה ואתיקה נושא משמעותי שמקבל יותר מקום עם הזמן. ב2012 הוציאו יהודית אכמון, גבי שפלר וגבריאל וייל ספר בשם מקצועיות אתית בפסיכותרפיה. המאמר מציג נקודות מרכזיות לגבי אתיקה בפסיכותרפיה באמצעות ההתייחסות לספר. המאמר מבוסס על מאמר בנושא בפורסם ב‘שיחות‘ יוני 2014


קרא עוד