הספר מתאר את פועלו הייחודי של המחנך 'אורן' ז"ל שעצב ויצר תפיסות חינוכיות בעלות אופי חברתי וקהילתי. בספר מאמרים בחינוך ובהוראה שכתבו מבכירי אנשי החינוך בישראל ---לתוכן העניינים