יובל דרור - בפתח הפואימה הפדגוגית של אברהם אורן ז"ל ,על הכותבים ומאמריהם