תפיסה חינוכית הוליסטית רב-מערכתית ורב רובדית הרהורים ראשונים