צילום מצב בשנת תשנ"ד - בביה"ס המקיף "אורט" ע"ש רוגוזין