"כללי המשחק" בישראל: תוכנית לימודים אחרת להבנת הדמוקרטיה