כתובת הקליניקה:

רחוב מירון 60 (הכניסה לבית ליד עץ ברוש, יורדים עם המדרגות עד למטה, ישר דרך אבני מדרך וגינה).
כרמיאל

ד"ר דרור אורן © כל הזכויות שמורות 2010