טיפול פסיכו-דינמי בהורות: מודל עבודה לטיפול בהורים ובהורות

המאמר מציג התערבות ועבודה טיפולית עם הורים מתוך תפיסה משפחתית, דינמית ממוקדת. תוך הדגש של סוגי התערבות ורמות של הערבות טיפולית עם הורים והצגת המודל של טיפול פסיכו דינמי בהורות כמודל מתאים לחלק מההורים החשים רגשות שליליים מתמשכים בהורות, כלפי עצמם או כלפי ילד/ים במשפחה. מתואר החוזה והמהלך הטיפולי, הקריטריונים ליצירת ההתערבות ומושגי הבסיס של התפיסה הטיפולית. המאמר מתבסס על פיתוח המודל כפי שהוצג במאמרים ובהרצאות בארץ ובעולם.

המאמר נכתב לזכרו של פרופסור שלמה שרלין, איש יקר שליווה אותי בתחנות שונות בחיי.

 

תקציר

התערבות טיפולית בהורות תוארה בספרות בדרכים שאינן מוגדרות או מובחנות דיין. במאמר הנוכחי נסקור ונחדד תחילה את ההבחנה בין ארבע גישות שכיחות בתחום: (1) מפגשי עדכון עם הורים (כהשלמה לפסיכותרפיה בילדה); (2) ייעוץ או הדרכה של הורים; (3) טיפול ביחסי הורה--ילד; (4) טיפול משפחתי.

המאמר מציג קווים מנחים כלליים להתאמת כל גישה לבעיה ולפונה, ולאחר מכן מביא גישה נוספת, מודל "טיפול פסיכו-דינמי בהורות" -- Psychodynamic Parental Therapy PPT)). זו גישה טיפולית קצרת-טווח בדרך כלל, הממוקדת בהורה ובהורות. גורמים שונים עלולים לגרום למצוקה ניכרת להורה: אינטראקציה בין אישיות של ילד לאישיות של הורה (לדוגמה, הורה רגוע עם ילד טמפרמנטי); שלב התפתחות מסוים; פערים בין פנטזיה ומשאלה הורית לבין המציאות, ועוד. טיפול פסיכו-דינמי בהורות (PPT) נועד לאפשר שינוי בהורות, לא בילד ולא ביחסים. ההתערבות מבוססת על חוזה ברור וממוקד ועוסקת בהפנמות, בהשלכות ובהעברות בין-דוריות. הטיפול הדינמי הממוקד מאפשר חיפוש וגילוי של בסיס הקונפליקט הרגשי, ביטוי, הבאה למודעות, הבנה, עיבוד וניסיון לשינוי הרגשות השליליים של ההורים כלפי עצמם וכלפי ילדיהם.

במאמר מוצגים הקווים המנחים ל-PPT, החוזה והצעתו להורים, ומוסבר כיצד המיקוד בהורה עשוי להוביל לתוצאה טיפולית טובה יותר.

 

מילות מפתח: ייעוץ להורים, הדרכת הורים, טיפול בהורות, טיפול משפחתי, טיפול דינמי, מודלים בפסיכותרפיה


המאמר המלא בחוברת 'חברה ורווחה', ל"ה 4 (12/2015), 507-535.