הורות ממומשת - הורות חסומה

הורות בלתי אפשרית - טיפול בהורות חסומה כתוצאה בתגובת דחק לאירועי חיים שליליים, מאת רפי ישי, ג'ו ישי ודרור אורן    פסיכולוגיה עברית 2019

 

מאמר זה נכתב על ידי רפי ישי ג‘ו ישי ודרור אורן בשנים 2016-2017. בעקבות ניסיון כמטפלים בשדה ההורות, וכמדריכים בפסיכותרפיה. נציג כיצד מצבי חיים שליליים מביאים למצבי דחק שמאתגרים ואף עלולים לחסום את ההורות. במאמר התייחסות למושגים של הורות מעצבת ומגלפת. לנגיעה בתפיסתו של בולאס ובתכלול מצבים הורים למושגי גישות ניאו קליינאיניות.

 
בתיאוריה הפסיכואנליטית, הורות מזוהה כשלב בהתפתחות העצמי, בו צומחת מסוגלות של ההורים לאגד יחד את כוחותיהם היצירתיים ולהגיע ל"ברית שיתוף". מצבי חיים שליליים המעוררים תגובות דחק וטראומה, עשויים לגרום לנסיגה בתפקוד ההורי ולהוות מחסום בפני תפקוד יצירתי. עם זאת, על פי בולאס, תפקוד הורי תקין במצבים אלו עשוי לאפשר התפתחות של חוויות שגשוג (גנרה), כך שנוצרת להורים ולילדיהם הזדמנות לבטא את המבע הייחודי שלהם (אידיום) ולהיחלץ מתבניות עצמי כוזב. במאמר מתוארים שני סגנונות הורות שניתן לנוע ביניהם – הורות מעצבת או הורות מגלפת. סגנונות אלו מקבילים, בהתאמה, לעמדות הסכיזו-פרנואידית והדיכאונית בהתאם לתיאוריה הניאו-קלייניאנית של סטוקס (Stokes, 1955, 1959). כאשר ההורות נחסמת והתפקוד ההורי מידרדר נמצא את ההורות מתקבעת באחת העמדות, ונזהה תפקוד הורי בלתי יעיל עד כדי אובדן המסוגלות ההורית. המאמר מציג מצבי הורות בלתי אפשריים באמצעות דוגמאות קליניות.

המאמר מתפרסם באתר 'פסיכולוגיה עברית' מפברואר 2019

לקריאת המאמר

 

 

ד"ר דרור אורן © כל הזכויות שמורות 2010