הורים כשותפים לעבודה הטיפולית – הרצאה לקלינאיות תקשורת באוניברסיטת חיפה