מחקרים באישיות: על ניצחיות סימבולית, פחד ממוות, סובלנות לעמימות, מגוון דרכי התמודדות עם לחץ ורווחה אישית WELL BEING

מחקרים באישיות, ניצחיות סימבולית, פחד ממוות, סובלנות לעמימות, מגוון דרכי התמודדות עם לחץ ורווחה אישית WELL BEING

במהלך הכשרתי האקדמית חקרתי באופן פורמלי שני כיוונים השייכים לתחום מחקרי של אישיות:

1.השפעת אובדן מוקדם על התפתחות ניצחיות סימבולית ופחד מפני מוות אישי

התזה הראשונה היתה באוניברסיטת בר- אילן, בהנחייתו של פרופ' ויקטור פלוריאן זכרונו לברכה, ופרופ' מריו מיקולינסר יבדל לחיים ארוכים. נושא המחקר היה פחד מפני מוות אישי והקשר שלו לניצחיות סימבולית בהקשר של משתנה הדתיות. כלומר ניסינו להבין על הפחד מפני המוות האישי, האם הוא שונה אצל חילוני מדתי ומה הקשר שלו למושג של ליפטון 'ניצחיות סימבולית' (התחושה של האדם שמשהו נותר ממנו/מרוחו/מעצמיותו גם אחרי מותו הפיזי). המחקר עסק באוכלוסיה של נבדקים יהודים דתיים/חילוניים/מסורתיים תוך ניסיון לשאול כל נבדק לגבי תפיסת המוות האישי שלו, כמו גם תפיסתו לגבי ניצחיות סימבולית.

העבודה מופיעה בספריית אוניברסיטת בר-אילן, תחת הכותר: ארן, דרור:‫ השפעת אובדן מוקדם על התפתחות ניצחיות סימבולית ופחד מפני מוות אישי /דרור אורן.  במיקום BF575.G707 1995‬

יחד עם עבודה זו פורסם כלי האבחון :

שאלון נצחיות סימבולית 

מחבר/יוצר: ארן, דרור 

נושאים: Fear of death Psychological tests. 

תיאור/תקציר: כולל 30 פריטים המדורגים על סולם בן 5 דרגות, הבודקים את המידה בה אדם מקיים בחייו, במעשים ובמחשבות, נצחיות סימבולית. נבדקים המימדים: דת, טבע, ביולוגי, יצירתי והתנסותי 

מוציא לאור: רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן, פסיכולוגיה   שנת פרסום: 1995 

מספר מיון חיפה: PSYTEST in BF575.G7O7 1995

 

2. הקשר בין סובלנות לעמימות, מגוון ומידת השימוש באסטרטגיות התמודדות עם מצבי לחץ והסתגלות במונחים של רמת תפקוד בריאותי ורווחה אישית (Well-Being)

את עבודת הדוקטורט פרסמתי במסגרת לימודי באוניברסיטת חיפה, תזה בהנחיתו של ד"ר משה אלמגור. עבודה זו עסקה בקשר בין סובלנות לעמימות, מגוון ודרך ההתמודדות עם לחץ ורווחה אישית במונחים של ותפקוד

The relations between tolerance of ambiguity,number and frequency of stress coping strategies and adjustment (physical and psychological health and well being) 

 עבודה זו נכתבה ב2001-2002 ופורסמה בשנת 2003 ונמצאת בחיפה במיקום                                                                        ZE220.O74 2003 

. היא מתפרסמת באתר אוניברסיטת חיפה בטקסט מלא

לאתר אוניברסיטת חיפה המציין פרסומים אלה לחץ/לחצי

יחד עם עבודה זו התפרסמו כלי האבחון הבאים :

שאלון בריאות נפשית כללי

מחבר/יוצר: ארן, דרור 

נושאים: Quality of life Psychological tests. ; Mental health Psychological tests. ; Well-being Psychological tests. 

תיאור/תקציר: סולם לבדיקת רווחה נפשית אישית כללית הכולל 8 פריטים ב 6 ממדים:חרדה, דיכאון, WELL BEING חיובי, שליטה עצמית וויטליות.

מוציא לאור: חיפה : אוניברסיטת חיפה, חוג לפסיכולוגיה, שנת פרסום: 2002

: PSYTEST in ZE.220.O74 2002 מספר מיון חיפה

לשאלון הרווחה האישית ראה/ראי

שאלון לרציה/הגנתית חברתית 

מחבר/יוצר: ארן, דרור 

נושאים: Social desirability Psychological tests. 

תיאור/תקציר: כולל 33 משפטים שלגביהם המשתתף צריך לענות בנכון או לא נכון. הציון הכללי נע בין 0 ל 33, כאשר ציון גבוה יותר משמעו שאיפה של המשתתף להציג את עצמו באופן חיובי יותר. 

שנת פרסום: 2002 . מספר מיון חיפה: PSYTEST in ZE.220.O74 2002

 שאלון תפקוד בריאותי 

מחבר/יוצר: ארן, דרור 

נושאים: Quality of life Psychological tests. ;

Mental health Psychological tests. 

תיאור/תקציר: כולל 20 משפטים: ששה על תפקוד פיסי, שנים על תפקוד בעבודה/בית/לימודים, חמישה על בריאות נפשית ושלושה פריטים נוספים המהוים בדיקה וחיזוק לתקפות. 

שנת פרסום: 2002 מספר מיון חיפה: PSYTEST in ZE.220.O74 2002    כותר נוסף: MOS-20

 

ד"ר דרור אורן © כל הזכויות שמורות 2010