מדיום בטיפול

"מֶדְיוּם לְבִיטּוּי וְמֶדיוּם לְרִיפּוּי" — על המדיום בטיפול

 
רפי ישי מ.א. 1, ד"ר דרור אורן 2, ג'ו ישי מ.א. 3
 
החוויה הטיפולית נוצרת משלושה מחוללים שונים: תיאוריה, טכניקה והמדיום, הנוכח כמחולל שווה ערך של החוויה הטיפולית. המונח מדיום מופיע במשמעויות מגוונות: כחומר, כמצע, כאמצעי תקשורת, בהקשרים ובשימושים שונים בתחומי הפילוסופיה, האמנות, הפסיכואנליזה והתקשורת. מעבר לסקירת הספרות נבנית במאמר משמעותו המיוחדת של המושג בהקשר הספציפי של טיפול פסיכולוגי. מוצעת המשגה למדיום הטיפולי המתבוננת בתהליך מזווית המדיום. תוצג התפתחות המושג מהקביעה שהמדיום הוא המסר )מקלוהן(, ועד למדיום כמחולל שינוי. המאמר בא להרחיב את תרומתם של מריון מילנר ואחרים, שהכירו בחשיבותו לטיפול. נבחין בין המדיום של המטפל/ת לבין מדיומים שהמטופל מעדיף ונתייחס למפגש ביניהם. כאשר נגביר את המודעות למדיום, למסריו ולערכים שהוא מנחיל, נוכל להבין ולזהות מחסומי תקשורת המבוטאים במדיום ואת התפתחות השינוי הפנימי דרך יצירת מדיום נוסף, משותף, במרחב הטיפולי. אנחנו מציעים, שרגישות למדיום, בטיפול המתמקד באופנות התקשורת הטיפולית וביישומיה, תאפשר להפוך את 'המדיום לביטוי' ל'מדיום לריפוי'.
 
 
"וַיְהִי כָל־הָאָרֶץ, שָׂפָה אֶחָת, וּדְבָרִים, אֲחָדִים..." בראשית, י"א, 1
 
מילון אוקספורד מגדיר מדיום: 1. זה אשר באמצעותו משהו מבוטא; 2. מידה או רמה אמצעית; 3. חומר, סביבה, שבה משהו קיים או שדרכה הוא נע; 4. אדם הפועל כמגשר, במיוחד בספיריטואליזם; אדם הטוען שהוא מסוגל לקבל מסרים מרוחות המתים".
 
בספרות הפסיכואנליטית לא הוקדשה תשומת הלב מיוחדת להגדרתו של המדיום, במיוחד במה שנוגע למשמעויות הקליניות והטיפוליות שלו, למרות שהבנה טובה יותר של
מושגי תקשורת כלליים ושל אופן השימוש במדיה* בחדר הטיפול מרחיבה את היכולת לחשוב על ההתרחשויות בחוויה הטיפולית ומביאה להבנה מעמיקה יותר של המהלך הקליני
במפגש מטפל/ת־מטופל/ת. לכן נציע את ההגדרה הבאה: המדיום הוא זה אשר באמצעותו מסרים מועברים מהמטפל/ת למטופל/ת ומהמטופל/ת למטפל/ת, כמו גם מהמטפל/ת
ומהמטופל/ת לעצמם.
למדיום מופעים שונים: הוא יכול להיות כללי או ייחודי, עקבי או משתנה, יעיל או מגביל, יחיד או מרובה, וכד'. תקשורת מערבת: הבעה, מסירה, קליטה/הקשבה, פיענוח, שהייה )חוויה(,
הענקת משמעות, הגבה/הבעה. פעולות אלו מתרחשות לרוב בסדר זה, ובה בעת הן מתקיימות במקביל כסוג של הדהוד המעשיר את מהלך התקשורת. מדיומים שונים מתמחים באחת
או יותר מהפעולות הנ"ל, אך המדיום היעיל ביותר מבצע את כולן. לרוב מקובל להתייחס לשפה, הכוללת דיבור, כתיבה וקריאה, כאל המדיה היעילה ביותר, אולם, גישות שונות, או
מטרות טיפוליות שונות, עשויות לעודד שימוש במדיה אחרת (2).
 
 
1 נהריה/יובלים.
2 לוטם/כרמיאל.
3 בריאות הנפש כרמיאל/נהריה.
מילות מפתח: טיפול רגשי, מדיום, מריון מילנר, ויניקוט, ביון, מחוללי חוויה טיפולית, תקשורת, מרשל מקלוהן.
 
* מדיה = רבים של מדיום, גם צורת הריבוי מדיומים מקובלת.
 
המאמר כולו מתפרסם בגיליון שיחות — כרך כ״ז, חוב׳ מס׳ 3, יולי 2013    מצורף המאמר באישור שיחות