‎התמודדות עם אלימות בבית הספר

'מודל הקווים האדומים'   מודל התמודדות עם אלימות תלמידים בתוך מסגרת חינוכית - בית ספר, פנימייה ועוד

ההתמודדות עם אלימות הינה נושא שזכה למגוון עצום של התיחסויות. 'מודל הקווים האדומים' נבנה על ידי במועצה אזורית גליל תחתון והתקיים בפועל בבית הספר השש שנתי 'כדורי'. המודל פותח בשיתוף פעולה עם חברי השרות הפסיכולוגי, מנהלת, הנהלה ואנשי חינוך רבים, הוא מודל מערכתי. במודל זה ההתיחסות היא לתהליך ארגוני שעושה המערכת הבית ספרית להגדרת "קווים אדומים" ולאבחנה מהותית בין בטחון ותחושת הבטחון של התלמיד, לבין כל נושא משמעותי אחר בבית הספר. המודל שפורסם בפסיכואקטואליה והוצג בשרותים פסיכולוגיים, למנהלי פנימיות ובבתי ספר. מדובר בתהליך ארגוני ומערכי  שמוביל פסיכולוג שפ"י או היעוץ בשיתוף עם ההנהלה ויוצר מסורת ארגונית שמקיימת ושומרת על תחושת מוגנות 
 טובה יותר בקרב התלמידים וא.נשי הצוות החינוכי ומשפע לחיוב על האווירה הבית ספרית בכלל.