טיפול בילדים עם חרדות - תאור פרוייקט רחב היקף בקהילה שנערך בעקבות מלחמת לבנון השניה

המאמר 'שנתיים למלחמת לבנון השנייה' מתאר פרויקט טיפולי רחב היקף, בילדים הסובלים מחרדות בחיפה. טיפול רגשי בילדים מתוך גישה קהילתית. מתואר פרויקט רב היקף של המכון ליעוץ ולטיפול רגשי במרכז הקליני בניהולה של ד"ר רבקה יהב באוניברסיטת חיפה. המרכז, יחד עם גופים נוספים, קלט משפחות וילדים, שחודשיים לאחר המלחמה סבלו מחרדות (ותופעות נוספות) שנבעו מהשפעת המלחמה. הפרויקט עבד בשיתוף עם יועצות ופסיכולוגים בחיפה ונתן מענה טיפולי קליני הן בקליניקה באוניברסיטה והם בקהילה עצמה. הפרויקט הוצג בימי עיון וכן פורסם בפסיכואקטואליה בגיליון יולי 2008

 

רקע: מיד עם תחילת מלחמת לבנון השנייה, העמיד המרכז הקליני הבין תחומי, בראשותה של ד"ר רבקה יהב, קו חירום לפונים מאזור חיפה. המרכז הקליני הבין תחומי הוא קליניקה בין תחומית הפועלת במסגרת הפקולטה למדעי הבריאות והרווחה באוניברסיטת חיפה. המכון לייעוץ ולטיפול רגשי פועל במרכז הקליני לצד ובשיתופי פעולה שונים עם מכונים לקלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, אודיולוגיה ומכון קרטן לשימושי מחשב. במכון צוות רב מקצועי של מטפלות ומטפלים המגיעים מהכשרה בתחומי הפסיכולוגיה, פסיכותרפיה, טיפול באמצעות אומנויות, תנועה דרמה והתמחויות ספציפיות שונות. באופן שוטף מטפל הצוות טיפולים רגשיים פרטניים במבוגרים, מתבגרים, ילדים והוריהם, באמצעות שיחה, משחק והבעה בהתאם לגיל וצרכי הפונה. זאת לצד סדנאות ייחודיות, ופרויקטים בקהילה. במהלך המלחמה, מעבר לפתיחת קו החירום התבצעו התערבויות שונות של צוות המכון לייעוץ רגשי שכללו  התערבויות במשרדי ממשלה ובמרכזים רפואיים ולאחר המלחמה מגוון פעילויות משותפות עם גופים שונים, התערבויות עם הורים וצוותים בבתי ספר ופנימיות בצפון הארץ.

אל קו החירום הגיעו שיחות של תושבי חיפה והצפון, חרדים מבולבלים ומבקשי תמיכה ועצה. ההתמודדות עם מצב מלחמה בעורף יצרה תגובות שונות ומגוונות. בין השאר הופיעו כצפוי סימפטומים של הפרעת דחק אשר נחקרו בפרסומים שונים שהופיעו לאחר המלחמה ((Yahav and Cohen, 2007.

השאלה המרכזית שעלתה עם תום המלחמה הייתה כיצד יחזרו רוב הילדים לשגרת חייהם שהופרה? כיצד  ניתן לאתר ולעזור לילדים ולמשפחות שכוחות ההחלמה הטבעיים לא יהיו מספיקים כדי להתאושש לבדם מההשלכות הרגשיות של מלחמת לבנון השנייה והשפעותיה?

 

מתוך פרק 'תוצאות'

שמונים ילדים הגיעו לטיפול. המופנים היו בנים ובנות (בנים מעל 60%) מכיתות א' עד י"ב, רובם מבתי ספר יסודיים.  בפועל  20% מכלל המופנים היו בכתה ג'  ו 14% מכתה ה'. רוב הטיפולים נמשכו בין 13 - 16 מפגשים כמתוכנן. עבור רובם של הילדים ומשפחות היה זה מפגש ראשון עם טיפול רגשי. כמצוין, חלקם לא יכלו להגיע לקליניקה באוניברסיטה ולכן הוחלט שחלק מהטיפולים יתקיימו בתוך בתי הספר (כשלושים ילדים מסך המטופלים).

 

(מתוך) מסקנות לגבי הטיפול פסיכולוגי ברמה הקהילתית 

למעלה ממאה משפחות היו בקשר עם המכון. שמונים ילדים וילדות שסבלו מחרדות בעקבות המלחמה נעזרו באופן ישיר. למעלה ממחצית מהילדים טופלו בקליניקה באוניברסיטה והשאר בבתי הספר עצמם. מסקנה חשובה היא שבעזרת שיתוף פעולה בין גורמים שונים, גם כאלו שאינם רגילים בעבודה משותפת קודם לכן, ניתן לתת מענה טוב ומקיף. במקרה שלפנינו שיתוף הפעולה התבצע בין  קהילה (שפ"י ומחלקת החינוך בעירייה), עם גורם מממן (שותפות בוסטון-חיפה) ומכון טיפולי שיכול לתת מענה רחב ומקצועי  וגמיש בעזרת פעולה של צוות (המכון לייעוץ ולטיפול רגשי). להתערבות כזו דרוש צוות בעל מערך טיפולי רחב שיכול לבנות תוכנית טיפולית, לרכז פניות ולתת מענה ומעקב אחרי מסלולי הטיפול מתוך שילוב של מקצועיות טיפולית  וגמישות ובהתאם למורכבות אוכלוסיית הפונים. בפועל שיתוף פעולה זה הביא לכך שעשרות משפחות וילדים קבלו סיוע. המשוב לטיפול היה מצוין, הן מיועצות בתי הספר איתם גם נפגשנו והיינו בקשר, והן מהילדים ומהמשפחות עצמם. הפרויקט מסוף 2006 אל שנת 2007 ועבור אחדים מהטיפולים הסתיים לקראת סוף השנה. ניתוח התוצאות והמשובים העלה כי בהתאם להגדרת המטרות הצליח הפרויקט מאד, פחתו החרדות, המחשבות וההימנעות שהופיעו או התגברו בעקבות המלחמה, באופן ניכר.

מסקנה משמעותית מההתערבות היא שטיפול ממוקד קצר מועד באוריינטציה דינמית  (כך רוב הטיפולים) יכול להועיל במקרים הללו מאד לילדים הנותרים עם מצוקה בעקבות המצב.

דיווחי הילדים והוריהם היו משמחים., הפחתה ניכרת בחרדות, ירידה בעיסוק בנושאים קשורים והפחתה בסימפטומים של הימנעות, בעיות ריכוז ועודף עוררות. בשאלונים של מצב החרדות והפוביות, ניכרה ירידה משמעותית ברמת הסבל מסימפטומים שהיו בתחילת הטיפול. דיווחי ההורים, הילדים והמטפלים/ות הצביע על שיפור, עם ציון עקבי וגבוה של השיפור מעבר לקבוצות הנשאלים.

 

תבנית לציטוט:

אורן, ד' (2008). שנתיים למלחמת לבנון, תיאור פרויקט טיפולי רחב היקף, בילדים הסובלים מחרדות בחיפה. טיפול רגשי בילדים מתוך גישה קהילתית. פסיכו אקטואליה – רבעון הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, יולי 2008, 69-64.