ערפו את ראשה - על גן הילדים כבבואה של תהליכי שינוי בקהילה

גן הילדים כבבואה של תהליכי שינוי בקהילה

ד"ר דרור אורן

במאמר מתאר הכותב כיצד תהליך של שינוי המרקם החברתי בשכונה או בישוב, מהווה בסיס למפגש עמדות, ערכים ותפיסות עולם. שינוי המפגיש אוכלוסיות מהווה כר טבעי לתהליכים חברתיים. במאמר מתרכז הכותב בשינוי ובהשפעתו על המתרחש בגן הילדים. ומסביר כיצד התהליך שההורים עוברים מתבטא בהתנהגותם של הילדים, ומדוע בגן הילדים הביטוי עשוי להיות חזק ועוצמתי.

ישובים קהילתיים, קיבוצים ושכונות עוברים שינויים דמוגרפיים מהירים. השינוי מביא אוכלוסיה חדשה ומגוונת לפתחי אזור מגורים ואת ההורים לגן הילדים. במאמר מוצגת הסתכלות על תהליכים שארעו בישובים בהם לא נערכו ברמה קהילתית לשינוי המהיר. השינוי גרם ללחץ של הורים שהתבטא באי שקט רב בגן הילדים. אי שקט זה הוביל להחלפת ("עריפת") הגננת או הצוות כדרך לביטוי של דינמיקה קבוצתית ולחצים. מוצעת דרך של הקהילה להובלה של השינוי בדרך בונה יותר.

מאמר זה פורסם ב'הד הגן' בדצמבר 2009 וזכה ללא מעט תגובות הזדהות מצד גננות.

 

לקריאת המאמר באתר בין הצלצולים של משרד החינוך לחצו כאן