נגיעות אסורות בין ילדי הגן

מה בין נגיעה של סקרנות לנגיעה אסורה? היכן הגבול ומתי בגן ילדים נכון להתערב ובאיזה אופן? במאמר ניסיון לאבחנה בין נגיעות התפתחותיות ונורמטיביות לבין נגיעות אסורות. מורחבת ההתיחסות להתמודדות אפשרית מערכתית ופרטנית עם אירועים אלו בגן הילדים.