DSM-5 שינויים מרכזיים

 

שינויים מרכזיים במהדורת ה DSM-5
מהדורה חדשה של הDSM יצאה לאחרונה. הדי.אס.אמ,-5 . ספר האבחנות של איגוד הפסיכיאטרים האמריקאי הוא מסמך בעל השפעות והשלכות רחבות ביותר. 
במהדורה הנוכחית הוכנסו ממצאי מחקרים מתחומים שונים,
נעשו שינויים ברמה הכללית (ביטול הצירים),
שינויים בחלוקת הפרקים (הפרעות שתחילתן בינקות בילדות ובהתבגרות, הוכנסו ברובן לפרקים אחרים),
שינויים באבחנות,
תוספות אחדות
והעדר שינויים במקומות בהם היתה ציפייה לשינוי אפשרי  (כמו בהפרעות אישיות).