נקודות לאנמנזה

נקודות לאנמנזה לילד ולמשפחתו

נקודות מסייעות למיקוד תהליך אנמנזה מקיפה מובנית שיח עם  הורים  וילד/מתבגר

 
מאת:  דרור אורן,  נכתב לראשונה לקורס בתהליכים בטיפול פסיכולוגי בשנת 2003 ועבר עדכונים בהמשך
 
איסוף אנמנזה מהימנה ומעמיקה סביב טיפול פסיכולוגי/רגשי בילד/ה או במתבגר/ת הוא תהליך מורכב. תהליך זה יכול לכלול  בתוכו: הורים, בני משפחה נוספים, גרומי מערכת חינוך ולעתים אנשי מקצוע, את הילד ומעבר לו. המידע הזה דרוש ליצור בסיס להבנה. הוא יכול לאפשר בסיס להחלטה מהו סטינג הטיפול הדרוש, ליצור השערות העבודה ולתת כיוון כיצד להתחיל את התהליך לא תמיד, ההקשר או המסגרת מאפשרות אנמנזה כזו. לכן המוצג מהווה בעיקר את תפיסתי אני לגבי השאיפה לאיסוף האנמנזה המקיפה ורחבה. י
 
ברור שרצוי זה אינו תמיד בר ביצוע. פעמים חסרים חלקים ופעמים פשוט אין משאבי זמן או יכולת להעמיק כרצוי. יחד עם זאת, לקלינאי המעוניין ליצור תהליך שינוי משמעותי להתאים את התהליך הטיפולי לפונה/מופנה ולמשפחתו, חשוב להבין כמה שיותר את התמונה הניצבת לפניו.
 
האנמנזה המוצעת היא בעקרון חצי מובנית. כל אדם מרחיב ומוסיף את השאלות שעבורו מתאימות וחשובות לתפיסת עולמו הטיפולית ומשמיט אחרות שעבורו מיותרות. 

לטופס נקודות לאנמנזה לחצו כאן

 

לפרק המלא והמעודכן, מכוון אנמנסטי להורים, לילד/למתבגר ומשפחתו, ראו גם:

אורן, ד. (2021). הורות במחשבה שנייה, עבודה טיפולית עם הורים, מדריך מעשי תיאוריה וקליניקה. הוצאה שנייה מעודכנת ומורחבת. הוצאת פרדס: חיפה. פרק 11, ע"מ 197- 223.