פסיכותרפיה בישראל 2014 על שינוי הקריטריונים באיגוד הישראלי לפסיכותרפיה

האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה הוקם בשנת 1973 על ידי פסיכולוגים קלינים, עובדים סוציאלים קליניים ופסיכאטרים לייצג ולקדם את הפסיכותרפיה בישראל. בפועל בעשורים האחרונים התפתחויות רבות בשדה, מקצועות שנוצרו והמחויות שהורחבו יצרו מצב בו אנשי מקצוע רבים עוסקים בפסיכותרפיה יותר ויותר . לאחר דיונים והתלבטויות ובעקבות תהליך שנמשך כמה שנים וכלל אנשי מקצוע רבים, חידד האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה את ההגדרה המקצועית ואת דרישות ההכשרה והרחיב את הקריטריונים לקבלת חברים לאיגוד בעתיד. הרחבה זו מאפשרת לכל פסיכולוג טיפולי, עובד סוציאלי, מטפל באמנות וקרימינולוג קליני שיעמדו בקריטריונים המנוסחים להתקבל לאיגוד. מתוך תפיסה שכל איש מקצוע שעבר הכשרה קלינית, אקדמית מתאימה, למד, הודרך, טיפל ותנסה גם במסגרות בריאות הנפש וקבל הכשרה טובה יוכל להיות חבר איגוד ופסיכותרפיסט מוכר. לתהליך זה עשויות להיות תוצאות משמעויותיות לגבי ציבור הפסיכותרפסטים ואלו המתכננים את הכשרתם העתידית.

את השינויים עליהם החליטה אסיפת האיגוד ניתן לראות באתר האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.

כתבת דעה מפרי עטי בנושא התפרסמה בשנת 2014 באתר 'פסיכולוגיה עברית' כעת.