התמכרות בראיה התפתחותית

מאמר זה מבוסס על הרצאה שנתנה לאנשי טיפול בשרות בתי הסוהר. ההתמקדות היא בראיה של תיאוריות יחסי אובייקט ותיאוריות דינמיות אחרות על התפתחותה של התמכרות כדפוס אישיותי. בהרצאה התיחסות רחבה לתיאוריות יחסי האובייקט והשפעתן על התפתחות המתבגר והבוגר תוך ניסיון להבין בהסתמכות על לתיאורטיקנים כמו כיצד מתפתח הפרעת אישיות ואישיות שיכולה לנטות להתמכרות בבגרות, בהקשר של יחסי אובייקט מופנמים ראשוניים.

 

התמכרות בראיה התפתחותית-  השפעות יחסי אובייקט מוקדמים, סביבת התפתחות, תהליכים התבגרות וגורמים נוספים על מבנה האישיות. מחשבות והשלכות לשינוי אפשרי [פרוגנוזה]

האם ההתמכרות לסמים נגרמת מהשינוי הקיומי במצבו של האדם [פרום- מנוס מחופש], ובצורת התמודדותו עם חרדה , כאב או ריקנות ?  אנסה לחדד כמה השערות הסבריות לגבי התפתחותה של התמכרות, עם דגש לתאוריות יחסי-האובייקט והתייחסות לפרוגנוזה.

השאלות שאעלה : מהו הבסיס ההתפתחותי שיצור פרה דיס פוזיציה להופעת התמכרות מאוחר יותר? האם ההתמכרות היא מסלול נפרד או "מכהה דיכאון הנטישה" שקיים בהפרעות אישיות שונות, וכיצד האבחנות הללו משפיעות אם בכלל על טיפול ופרוגנוזה ?

מהלך ההרצאה:

1. קצת טיפולוגיה, הגדר ומגבלותיה

2. הידוע המקובל : היוצרות התמכרות בהתבגרות ותיאוריות רב מימדיות 

3. תיאוריות יחסי אובייקט ובניתם של הפרעת אישיות נרקיסיסטית וגבולית

4. התמכרות – דפוס שעונה לצרכים רבים.

   האם ההתמכרות מסלול נפרד? ומה השפעת האבחנה על הטיפול והפרוגנוזה?

להזמנת הרצאות לארגונים - כנסו לכאן ומלאו את הפרטים בדבר ההרצאות המבוקשות