טיפול פסיכולוגי בהורים ובהורות

להיות בוגר הוא שלב התפתחותי שמלווה את רוב חיינו. בתוך אותה בגרות יש גם פוטנציאל להורות. להיות הורה, 'הורות', הוא תפקיד, מטרה, זהות ומהות משמעותית מאד בחיינו. בכל הורות תקינה יש רגעי שפל ורגעי נחת רגעי משבר ורגעי שיא. יש דאגה, שמחה ועצב.לעיתים בתקופות ולעיתים בערבוביה. את רוב בעיותינו אנחנו פותרים בעזרת דברים שלמדנו מהבית, ממה שאנחנו עושים כמו הורינו או ההפך מהם (בכוונה או שלא בכוונה). אנחנו לומדים מספרים, מחברים מהחיים.

אבל, לעתים גידולו של ילד, מפגיש אותנו עם תסכול מתמשך. עם תחושה של אי הצלחה, של פספוס, של מרחק או כשלון. לעתים אנחנו מרגישים תקועים או לא מסופקים מההורות שלנו ומהפער בין איך שרצינו להיות לבין איך שאנחנו בפועל.במקרה כזה יתכן ונוכל להיעזר בטיפול רגשי שממוקד בעבודה על ההורות.

'טיפול בהורים' כמוקד הטיפול ו'טיפול בהורות', לפי הגדרתי, הם תהליכים בהם יש מיקוד טיפולי דינמי. בו אבא ואימא, באים לטיפול בזוג או לבדם, כדי לעבוד על ההורות שלהם. להעמיק, לתת לה מקום ומרחב לחוויה ולברור, ולנסות ליצור שינוי והתפתחות בהורות.
במודל זה הטיפול ממוקד, אינטנסיבי מבחינת תחושה (אם כי תדירות המפגשים תהיה אחת לשבוע או אחת לשבועיים לפי העניין) ועוסק באותו פאן יחודי של זהותו כבוגרים – בהורות.
מניסיוני, אני עוסק לעתים בהורות כציר בתוך טיפול באדם בוגר, כחלק מתמונה רחבה יותר. אבל לעתים אנשים באים, בעקבות מצוקתם ההורית ואז המיקוד הנכון והמתאים הוא בהורות בפני עצמה.
 
נושא הטיפול בהורות הוא אחד מתחומי המומחיות והעבודה השוטפת שלי בפועל. נושא בו אני עוסק רבות בהוראה, הדרכה הרצאות ועוד.  בין הפרסומים בנושא:  

ספרים ויצירות נוספות

אורן. ד. (2015). הורות במחשבה שנייה – להיות הורה – רגשות, מחשבות ומעשים. הוצאת פרדס: חיפה.

אורן. ד. והדומי. ע. (2018). מדברים גירושים - משחק חוויתי טיפולי למשפחות בגירושים.  קריית אתא: הוצאת סטודיו IGS.

אורן. ד. (2018). הורות יחידנית- לגדל ילד לבד. תל אביב: הוצאת רסלינג. 

אורן, ד. (2021). הורות במחשבה שנייה, עבודה טיפולית עם הורים, מדריך מעשי תיאוריה וקליניקה. הוצאה שנייה מעודכנת ומורחבת. הוצאת פרדס: חיפה.

 
מאמרים:

ישי, ר., אורן, ד. (2006). 'הורות חסומה והורות ממומשת' על הורות כמעשה יצירה ועל תרומתה של הדרכה דינמית באוריינטאציה פסיכואנליטית להורים. שיחות, כרך כ' (3), 251-264.

אורן, ד. (2011) טיפול בהורות: הבחנה בין סוגי התערבויות טיפוליות עם הורים ומקומו הייחודי של טיפול דינאמי בהורות. פסיכו אקטואליה - רבעון הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, ינואר 2011, 15-27.

Oren, D. (2011). Psychodynamic parenthood therapy: An optional concept for therapeutic work with parents and parenthood. Clinical Child Psychology and Psychiatry. (CCPP), 11,2011 by SAGE Publications Ltd.  Doi: 10.1177/1359104511426403. Published in 17 issue 4 October 2012. p. 553-570.

אורן, ד. (2015). טיפול פסיכו דינמי בהורות – מודל עבודה לטיפול בהורים ובהורות, חברה ורווחה, גיליון ל"ה, 4 (דצמבר 2015): 507-535.

אורן, ד., זהר, ס. (2016). המרחב הפתוח -  התערבות טיפולית להורים עם קשיי תפקוד

סטינג ייחודי לסיוע להורים בעלי לקויות למידה והפרעות קשב. פסיכולוגיה עברית.

אורן, ד. (2016). לשהות או לשחרר - התנהלות עם רגשות במסגרת עבודה טיפולית עם הורים. פסיכואקטואליה. גיליון ינואר, ע"מ 48-51.

ישי, ר., ישי, ג'., אורן, ד. (2019).  "הורות בלתי אפשרית" –טיפול בהורות חסומה כתוצאה מתגובת דחק לאירועי חיים שליליים. נדלה מתוך אתר פסיכולוגיה עבריתhttps://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3775

טנא, צ. (2019). ראיון עם ד"ר דרור אורן עם צאת ספרו הורות יחידנית – לגדל ילד לבד, הוצאת רסלינג, תל-אביב, 2018. מדור פסיכולוגים יוצרים, פסיכואקטואליה, גיליון ינואר, ע"מ 51-54.

יהב, ר. (2019). סוקרים ספרים: הורות יחידנית – לגדל ילד לבד. חברה ורווחה, ל"ט (2), 381-373.

אורן, ד. (2020). טיפול דינמי בהורים (PPT) – סקירה עדכנית של יישום המודל לטיפול ממוקד בעולמו הפנימי וברגשותיו של ההורה. פסיכולוגיה עברית. אוחזר מתוך https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3950

‏אורן, ד., רון גל, ה. (2020). מן השדה: פורום אמפטי"ה-מענה למטפלי הורים בימי הקורונה, פסיכואקטואליה, גיליון אפריל, 46-49.

Oren, D. (2020). Dynamic parenting therapy - A current review of Psychodynamic Parenthood Therapy (PPT). Journal of Psychiatry and Psychology Research (JPPR), 3(2): 160-163.

Oren, D. (2020). Parenting Experiences of Single Parents by Choice and the Challenges, Dilemmas and Practical Implications - An Innovative Study. Journal of Psychiatry and Psychology Research (JPPR), 3(3): 164-172.

אורן, ד. (2020). טיפול דינמי בהורים (PPT) – סקירה עדכנית של יישום המודל לטיפול ממוקד בעולמו הפנימי וברגשותיו של ההורה. פסיכולוגיה עברית. אוחזר מתוך https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3950

Oren, D., & Hadomi, E. (2020). Let’s Talk Divorce-An Innovative Way of Dealing with the Long-Term Effects of Divorce through Parent-Child Relationships. Journal of Divorce & Remarriage, 61(2), 148-167.‏

אורן, ד., רון גל, ה. (2020). מן השדה: פורום אמפטי"ה-מענה למטפלי הורים בימי הקורונה, פסיכואקטואליה, גיליון אפריל, 46-49.

אורן, ד., רון גל ה. (2020). התמודדות הורים עם פחדים וחרדות אצל ילדים. קורס של משרד הבריאות וקמפוס IL. בעריכת סטודיו גע דע, הוצאה יוני 2020. https://campus.gov.il/course/health-gov-health-anxietyinchildren101/

אורן, ד. (2020). עבודה טיפולית עם הורים ומשפחות בימי הקורונה. פורסם בתאריך 1/4/20. באתר בטיפולנט.

https://www.betipulnet.co.il/particles/Parents_and_Family_During_Corona

 

ועוד