אבחונים פסיכולוגים לילדים. הבטרייה (סט האבחון) של הפסיכולוגים החינוכיים והקליניים

אבחון פסיכולוגים קיימים במגוון עצום של הקשרים וכלי אבחון.

כמומחה בשני תחומים בפסיכולוגיה: קלינית וחינוכית אתייחס בקצרה לאבחונים שמאפיינים את שני התחומים.

הפסיכולוגיה החינוכית מלווה את הילד מגן הילדים (מאז תוכנית 'מעגן', דרך 'התחלה טובה' וגישות נוספות, יש שאיפה שמפעוטונים יהיה ליווי פסיכולוגי לצוות, להורים ולילדים) אל החטיבה, וברשויות המשקיעות ברווחה אישית גם בתיכון.

האבחונים הללו באים לשרת את התלמיד סביב נושאים כמו הסתגלות ומעברים. בגיל הגן נראה אותם סביב הערכת הבשלות שמתרחשת על רקע ספקות לגבי עיתוי המעבר בין הגן לכתה א', אבחון סימנים ללקויות ולהפרעות התפתחותיות (יובילו לעיתים לשילוב עם גורמים מקצועיים נוספים כמו 'התפתחות הילד', קלינאי תקשורת, מרפאות בעיסוק ועוד). בגיל בית הספר נראה אבחונים דידקטיים, פסיכולוגים, ופסיכו דידקטיים. אבחונים אלו נועדו לבדוק יכולות ודרכי למידה, לאתר לקויות למידה וקשיי למידה, להבין אסטרטגיות וערוצי קלט, להתבונן בתפקודים הניהוליים, בפערים בין יכולות שונות, לבדוק משקל ועיכובים התפתחותיים, מחוננות ויכולות יוצאות דופן.

אבחונים אלו, כל פעם בהשוואה למדדים מותאמי גיל, ילוו תלמידים בחטיבת הביניים ובתיכון. הגילאים אלה מופיעים אבחונים רב תחומיים מקיפים, שחלק נועדו לבדוק התאמות לבחינות פנימיות וחיצוניות בכדי שהתלמידים יוכלו לבטא את ידיעותיהם ויכולותיהם בערוץ המתאים למבנה ולארגון חשיבתם.

הפסיכולוגיה הקלינית עוסקת באישיות, במבנים, בכוחות ובהגנות של הילד והמבוגר. אבחונים של הבטרייה (סט המבחנים) של הפסיכולוג הקליני נועדו להבין יותר את נפשו ואת אישיותו של הילד/המתבגר. תהליכים אבחוניים אלו נועדו להערכת אישיות, קביעת מסגרת או הכוונה בטיפול, הסתכלות עמוקה יותר על קשיים רגשיים, כמו דיכאון, חרדה, פוביית בית ספר, בעיות התנהגות, וויסות, זעם ועוד.

ישנם גם אבחונים ספציפיים לאיתור או אבחון הפרעות ספציפיות, להן משתמשים במבחנים ייעודיים של הפסיכולוגיה

בכל מקרה האבחונים הפסיכולוגים נועדו לסייע להתאים מסגרת, דרך למידה, דרך טיפול פסיכולוגי, התערבות נכונה ומתאימה יותר במסגרת, גישת למידה והיבחנות, גישה רגשית ועוד.

הם בדרך כלל מתחילים במפגש היכרות וקבלת רקע עם ההורים ומתפרסים על פי שני מפגשים ויותר. לאחר מכן דרוש זמן לעיבוד החומר על ידי הפסיכולוגי/ית וכתיבת הדוח ואז מפגש מסכם עם ההורים ופעמים רבות גם עם הילד/התלמיד. 

אפשר לעשות לעיתים את האבחונים תחת המטריה של בית הספר, הרשות, מרפאה קהילתית או בריאות הנפש וארגונים קהילתיים נוספים, ניתן גם לבצעם מכונים ואצל פסיכולוגים מומחים בתחומי הידע הנדרשים.