על אבחון פסיכו דידקטי או רב תחומי מכתב להורים

 אבחון פסיכודידקטי ואבחונים אחרים  (נכתב בשנת 2012)


להורים שלום,
 
הסבר לגבי אבחונים (דידקטי, פסיכולוגי ורב תחומי-משולב)
 
במסגרת לימודי בנכם/בתם בבית הספר יתכן ועלתה אצלכם או בצוות החינוכי שאלה לגבי צורך לעריכת אבחון. בטרם תפנו לחפש מאבחן מתאים, רציתי להסביר לכם על מטרת האבחון, התהליך האבחוני ומשמעויותיו.

אבחון נועד ראשית לכול לתת תמונה ברורה יותר של כוחות וקשיי הילד מבחינה לימודית, רגשית ומיומנויות למידה. 
האבחונים משלבים כלים שונים ומטרתם : א. לתאר את מצב התלמיד/ה (יחסית לבני גילו ולשלבים ההתפתחותיים המתבקשים). ב. לנסות ולהסביר ממה נובע מצב זה (אם ישנם קשיים, מהם מקורותיהם). ג. להמליץ על עזרה נדרשת: רפואית, רגשית, הוראה מותאמת, הבחנות והתאמות לימודיות. ההשלכות של אבחון כזה הן רחבות. גם לגבי הילד עצמו להבין את כוחותיו וקשייו, גם לגבי המשפחה, כיצד לעזור, מה לדרוש ומה לוותר וגם כלפי בית הספר, איך ללמד, לבחון, להתייחס ולמה לצפות. כמובן שאתם תחליטו איך ומתי למסור את המידע לבית הספר. כאשר ככל שהמידע יהיה נגיש וברור סיכוי העזרה יהיו טובים יותר.

ישנם סוגים שונים של אבחונים שלכל אחד מהם דגשים אחרים :
אבחון דידקטי נעשה על ידי מאבחנים דידקטיים מוסמכים (למשל, בארגון 'ניצן' ופעמים רבות במכונים או באופן פרטי).
 
אבחון פרא-רפואי או רפואי – נעשה על ידי למשל, קלינאי תקשורת, מרפא בעיסוק, נוירולוג.
 
אבחון/הערכה פסיכולוגית – נעשים על ידי פסיכולוג מומחה במתכונת שהקשריה שונים (שאלה רגשית, הערכה כללית). כאשר האבחון מתמקד בליקוי למידה/התאמות למידה, הערכה זו כוללת בדרך כלל אבחון אינטליגנציה (דוגמת מבחן ווכסלר או קאופמן) וכן ראיון עם הורים וילד.

אבחון פסיכו-דידקטי (רב תחומי)- כולל חלקים דידקטיים ופסיכולוגיים ונערך על ידי פסיכולוגים מומחים, או מכונים בהם קיימים מומחים לענייני ליקוי למידה. חשוב שאבחון כזה יהיה מקיף, מפורט
ובהתאם להנחיות משרד החינוך ושיהיה חתום על ידי פסיכולוג מומחה. 

האבחון הפסיכו דידקטי או הרב תחומי כפי שהוא נקרא על ידי אחרים, הוא האבחון המקיף מבין התהליכים האבחוניים הקיימים. במידה ויש לכם שאלות האם הקושי אורגני (כלומר על בסיס ביולוגי), רגשי או קושי הקשור יכולת שלא מומשה. אם אתם שואלים עצמכם מה עוצר את הילד/ה להצליח ללמוד או מדוע אומרים לכם משך שנים שלילד/ה "פוטנציאל לא ממומש" יתכן ועדיף שתפנו לאבחון זה. הוא יקר וממושך, אך באפשרותו לפעמים לענות לעומק על השאלות שמעסיקות אתכם.

 
 

מהלך האבחון הפסיכו-דידקטי : 

האבחון כולל בתוכו אבחון של רמת משכל, יכולות דידקטיות בהתאם לגיל ולכתה  (קריאה, כתיבה, הבנה, זיכרון, חשבון ואנגלית), מבחנים הבודקים מיומנויות (קשר יד-עין, תפיסה, קשב) ומבחנים הבודקים את הצד הרגשי (אבחון זה אינו מעמיק לגבי האישיות כמו אבחון קליני, פסיכו-דיאגנוסטי כיון שהדגש המרכזי בו הוא ההקשר ללמידה). 
האבחון נערך בדרך כלל בשניים, שלושה מפגשים, וכולל לעתים שיחה עם ההורים ומשוב בסופו (חשוב שבשעה שאתם ההורים קוראים את החומר ומקבלים משוב, תעמדו על זכותכם להבין לאשורם את ממצאי האבחון והשלכותיו). 

אבחון פסיכו-דידקטי הנערך לתלמיד כתה ז', תקף לפי חוזר המנכ"ל האחרון עד תום בית הספר ואף בהמשך. 
את האבחונים עושים אנשי מקצוע והמלצתם היא בחזקת המלצה לבית הספר. מעבר להנחיות כיצד לעזור לילד בבית ובכתה ישנן התאמות למידה והבחנות.

מהם 'התאמות לימודיות'? 
התאמות למידה הן הצעות ספציפיות לאנשי החינוך (למורים בבית הספר ולמורים להוראה מתקנת) כיצד ללמד או לבחון תלמיד בעל ליקוי למידה. התאמות יעילות מסייעות לאדם הלומד לקבל סיכוי הוגן והשוואת תנאים יחסית לאחרים.

ישנן שלוש רמות של התאמות. על פי חוזר משרד החינוך, ועדה פדגוגית בראשות מנהל/ת בית הספר, קובעת התאמות ברמה 1, 2 על סמך אבחונים וחוות דעת של אנשי הצוות שלו,.
התאמות רמה 1 – התאמות שלא פוגעות במהות הבחינה כמו: תוספת זמן, התעלמות משגיאות כתיב, שעתוק, הגדלת שאלון ודף נוסחאות מורחב.  
התאמות רמה 2 – פוגעות חלקית במהות בחינה אך בעיקר כוללות שינוי תנאים. הן כוללות הכתבת מבחן לבוחן ניטרלי, הקראת שאלון והתאמות ספציפיות באנגלית. 
לגבי התאמות ברמה 3 (בחינה בעל פה, מבחן מותאם או החלפת מבחן מדעי). התאמה זו משנה את מהות הבחינה בתוכן ובתנאים. לשם התאמות אלו דרושה הסתכלות רחבה ולכן התאמות רמה 3 יכולות להיקבע אך ורק בעקבות אבחון פסיכו-דידקטי מעודכן. ההתאמה, נשלחת לועדה מחוזית של משרד החינוך המורכבת מפסיכולוגים, יועצים ומפקחים של משרד החינוך, אשר בודקים לעומק את האבחון (כלומר את הקשר בין ממצאיו המפורטים לבין ההמלצות הנגזרות), את המידע שנאסף מבית הספר ומהתלמיד. בוועדות אלו ישנם מקרים בהם המלצות נדחות, גם אם יושמו בתוך בית הספר לאורך זמן. לכן כהורים, חשוב שתדעו איזה סוג של אבחון ילדכם צריך, ותאתרו אנשי מקצוע מתאימים לביצוע אבחון אמין ותקף מבחינתכם, מבחינת בית הספר ובהתאם להנחיות משרד החינוך.

יש לציין שמשרד החינוך מגדיר במפורש אלו כלים חייבים להיכלל כחלק מהאבחון. כיצד התוצאות צריכות להיות מפורטות, ועל הקשר ההדוק בין הממצאים וההמלצות. לדוגמה, סוג האבחון צריך להיות מותאם לבעיה ולקושי שעולים בשטח (יש הבדל אם ילד סובל מאיטיות בכתיבה, ילד שמתקשה להביע עצמו בעל פה, או ילד שיש אצלו חשד להפרעת קשב). 
לידיעתכם, בית הספר רשאי לבקש עדכון לאבחון במידה ולהערכת אנשי החינוך חלו שינויים בתפקוד התלמיד.

את תוצאות האבחונים השונים יש למסור ליועצת בלבד והוא יישאר חסוי אצלה. בעקבות האבחון מוציאה היועצת דף הנחיות למורים השונים במידה ויש המלצות שמתקבלות על ידי בית הספר. במידה ומדובר בילד בחטיבת הביניים אשר באבחונו נמצאו ליקויים והמשפחה מעונינת בעזרה בתוך בית הספר, יתכן מצב בו יוזמנו ההורים לועדת שילוב, שתקבע אם התלמיד ייהנה מעזרה נוספת במרכז הלמידה. 

במהלך כתה י', או אפילו בחצי השני של כתה ט' טרם בחינות הבגרות בבית הספר יעשו תהליך הכנה. בעקבות תהליך זה (שיכלול תאור שהתלמיד ומוריו יתנו לגבי מצבו), דרכי היבחנות ברמה 3 ישלחו לאישור הועדות המחוזיות בלתי תלויות של משרד החינוך ורק באישורם יתקבלו. יש לזכור כי האבחון אינו מתקבל אוטומטית לא ע"י ביה"ס ולא על ידי משרד החינוך.
 
עריכת האבחונים השונים הם תהליכים מורכבים הדורשים מאמץ מצד התלמיד/ה והשקעה כספית לא מבוטלת. ערכם בכך שהם עשויים להועיל לכם, ההורים, ולילדכם להבין טוב יותר את המצב ואת ההתמודדות היעילה ביותר במידה וצריך עזרה. מהאבחון יכולות להיות השלכות כלפי סיוע מותאם בבית ובכתה, והתאמת דרכי למידה והבחנות בבית הספר, בשוטף ולבחינות הבגרות.

פרטים נוספים על נושא זה אפשר למצוא בחוזר מנכ"ל תשס"ד/4 (ב) דצמבר 2003. תחת השם – התאמות בדרכי ההיבחנות לנבחנים בעלי לקויי למידה, אינטרניים ואקסטרניים. כתובת המאגר הממוחשב: www.education.gov.il/mankal .

בטרם בחרתם סופית מי יהיה המאבחן/המכון אליו תפנו מומלץ להתייעץ בצוות הפרט, יועצת בית הספר או פסיכולוג השרות הפסיכולוגי במקום מגוריכם. יתכן והמלצתם/ניסיונם יועיל לכם וכן חשוב לדעת מהמערכת איתה אתם עובדים יכולה להתייחס לאבחון.

עם המאבחן יש לבדוק מה כולל האבחון והאם יינתן משוב לתלמיד/ה ולכם.

באופן כללי עדיף אבחון בו התהליך יתפרש על לפחות שני מפגשים (כדי לדגום את יכולותיו ותפקוד של התלמיד יותר מפעם אחת) ועדיף שיהיה קשר תוך כדי האבחון או בסיומו עם הגורמים החינוכיים במידה וקיים שיתוף פעולה חיובי בין הבית לבית הספר.
 
הכללים המתוארים במסמך זה נכונים לזמן כתיבתו.

הנחיות משרד החינוך משתנות מדי שנה, יש לבדוק מי הגורם המוסמך על פי ההנחיות המעודכנות – למשל באתרים כמו :
או באתר אוח של משרד החינוך http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew

ניתן לוודא מהם החוזרים המעודכנים

שיהיה בהצלחה !        
דרור אורן