עבודה טיפולית עם הורים בימי הקורונה

עבודה טיפולית עם הורים ומשפחות בימי הקורונה

מבוא

משפחות בימי הקורונה נמצאות בבית עם ילדיהן ואינן יכולות לצאת. השהות היומיומית עם הילדים שונה לחלוטין מכל שגרה ומצב מוכר ויוצרת מצבים חדשים ומאתגרים גם יחד. המצב הנוכחי כרוך בחשש, ובקושי, ויחד עם זאת השהות המשפחתית יחד יוצרת עבור לא מעט משפחות, גם  הזדמנות וחוויות חיוביות. כמטפלים העובדים עם ילדים, הורים ומשפחות, נתקל במצבים שונים, טוב ורע מתערבבים, הסתגלויות יעילות יותר לצד חרדות ומצוקות, ותנועה בין קטבים. אנו נפגשים בצורות השונות של ההתמודדויות ההוריות והמשפחתיות הללו בעבודתנו הטיפולית, ובתקופה זו, שלא ברור כמה תמשך ואיך תתפתח, הם יכולים באופן טבעי להעסיק את לב ליבו של השיח הטיפולי. לצד זאת, יש לזכור כי ישנם הורים ומשפחות שעסוקים בקשיים פנימיים נמשכים וזמניים, שהם מרכז עיסוקם, גם היום. המגוון והפיצולים הקיימים, מצריכים סובלנות ורגישות לצרכים השונים כחלק מאתגרי הזמן זה. הימים הללו, של סגר ובידוד פיזי כפוי (יש מכנים אותו 'בידוד חברתי', אבל מבידוד מסוג שכזה כדאי ואפשר להימנע), מעלים שאלות רבות לגבי אופי וצרכי העבודה האפשרית עם הורים. במסגרת המאמר הנוכחי, אבקש להתייחס ממספר זוויות לצירים נפשיים ייחודיים בעבודה הטיפולית עם הורים ומשפחות בתקופה זו, ובאמצעים האפשריים לסייע להם, תוך בירור אזורי השינוי והאתגרים שהתקופה מזמנת.

 

המאמר הופיע באתר בטיפולנט

למאמר המלא לחצו על הקישור