מה יהיו ההשפעות הפסיכולוגיות של ימי הקורונה על הפרט?

מה יהיו ההשפעות הפסיכולוגיות על הפרט של ההתמודדות עם הקורונה?

ד"ר דרור אורן | 8/4/2020 | 

כרגע כאשר אנחנו בתוך מצב שהולך ומתפתח, קשה מאד להעריך מה יהיו היקף ואופי ההשפעות הפסיכולוגיות של סך ההתמודדות עם וירוס הקורונה. האם נצטרך לחיות עם בידוד פיזי ממתמשך כהתגוננות מפני מגפות? האם נצטרך להיפרד מהפרטיות בחיינו? האם קבוצות יסתגרו בתוך עצמם כדי להתגונן בפני אויב חיצוני, ממשי ומדומיין?

מאמר דעה זו פורסם כפוסט  'שפיות זמנית' באתר פסיכולוגיה עברית