טיפול רגשי בילדים מהו ?

 עוד על טיפול רגשי בילדים ניתן לראות בראיונות מוקלטים. בשנים 2006-2009 ניהלתי את המכון לייעוץ ולטיפול רגשי במרכז הקליני הבין תחומי באוניברסיטת חיפה. מומחי המרכז רואיינו לסדרה שנקראה מבט בינתחומי על התפתחות ילדים
במסגרתו הופיעו הפרקים הבאים :