הפואמה הפדגוגית של אברהם אורן

אברהם אורן, מחנך ובעל חזון

ח"כ שאול עמור


הורד קובץ

דברים לזכרו

ישראל גורלניק, מנכ"ל "אורט"


הורד קובץ

אברהם אורן: מנהל ביה"ס, מורה, מחנך ומנהיג

שלמה גולדמן


הורד קובץ

הדרך נמשכת

זהבה סלע


הורד קובץ

עדות כפולה

צבי גנדלסמן


הורד קובץ

רוגופוגו -עיתון בית הספר שיצא לאור לאחר פטירתו

מועצת התלמידים


הורד קובץ

שער ראשון : לזכרו

שער שני : מפעלו החינוכי של אברהם אורן ב"אורט" ע"ש רוגוזין- מגדל העמק

תפיסה חינוכית הוליסטית רב-מערכתית ורב רובדית הרהורים ראשונים

שמעון אורן


הורד קובץ

ביה"ס רוגוזין - מפעל חיים של אברהם אורן ז"ל

רחל הרץ-לזרוביץ, יוסף פריאל ואברהם אורן


הורד קובץ

צילום מצב בשנת תשנ"ד - בביה"ס המקיף "אורט" ע"ש רוגוזין

גילה קיין


הורד קובץ

הארות: מקומו של רוגוזין מגדל העמק על רקע חידושי החינוך בעולם: הצעה למסגרת ניתוח ותכנון של ביה"ס על סמך עקרונותיו של א. אורן ז"ל

יובל דרור


הורד קובץ

שער שלישי : מינהל, הוראה וחינוך בלתי פורמלי

חידושים בחינוך התיכוני בארה"ב: מבנה, מינהל והוראה

שלמה שרן

השפעת מינו של המנהל על התייחסות המורים לעבודתם

מיכאל חן ואודרי אדי


הורד קובץ

ההוראה הפרופיסיונלית: 'משתנה' התלוי בסגנון הניהול

דבורה קלקין-פישמן


הורד קובץ

"טקסי מעבר" ומשמעויותיהם בתהליך הכניסה של מדריכי נוער חדשים לפנימייה

עמנואל גרופר


הורד קובץ

זכויות תלמידים בתקנוני בית הספר בישראל

שלמה צדקיהו וכנרת תמיר


הורד קובץ

"כללי המשחק" בישראל: תוכנית לימודים אחרת להבנת הדמוקרטיה

אילנה פלזנטל וישראלית רובינשטיין


הורד קובץ

שער רביעי : חינוך ולימוד היהדות בבית הספר

על התייחסות לבעיות הדת והמדינה בבית הספר

עודד שרמר


הורד קובץ

יוסף שכטר וקירקגור

ישעיהו תדמור


הורד קובץ

חינוך והוראה- מרדנות וכיבוש

רפאל ירחי


הורד קובץ

עקרונות-יסוד הרמנויטיים-דידקטיים בהוראת ספרות הפתגמים

שמעון אורן


הורד קובץ

תודות

מאמרי הספר מופיעים באישורם של המחברים. תודה ליוחאי מחברת סקאובוק ScanBook על העזרה בסריקת הספר

הספר מתאר את פועלו הייחודי של המחנך 'אורן' ז"ל שעצב ויצר תפיסות חינוכיות בעלות אופי חברתי וקהילתי. בספר מאמרים בחינוך ובהוראה שכתבו מבכירי אנשי החינוך בישראל ---לתוכן העניינים


הורד קובץ

יובל דרור - בפתח הפואימה הפדגוגית של אברהם אורן ז"ל ,על הכותבים ומאמריהם


הורד קובץ

קורות חיים ותמונות מחייו


הורד קובץ

דבר המשפחה


הורד קובץ